ชื่อ น.ส. แสงเดือน กัณทัพย์  อายุ  20  ปี  เกิดวันที่  5 กุมภาพันธ์  2530  วิชาที่ชอบ  วิชาวิทยาศาสตร์  สีที่ชอบ สีฟ้า

ประวัติการศึกษา

ระดับประธมศึกษา ปีที่ 6 สถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยโรง ตำบล  ห้วยคันแหลน  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ระดับมัธยมศึกษา   ปีที่ 3 สถานศึกษา  โรงเรียนวัดห้วยโรง ตำบล ห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหว้ดอ่างทอง

ระดับมัธยมศึกษา  ปีที่ 6  สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  อำเภอสามโก้  ตำลบสามโก้  จังหวัดอ่างทอง 14160

ระดับอนุปริญญา(ปวส.)   สถานศึกษา  โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาลัยราชฏัภพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชา การจัดการทั่งไป

Advertisements